توضیح علم

علم ساختاری برای تولید سازماندهی دانش درباره جهان طبیعی در قالب پیش بینی های آزمایش شدنی.

/ 1 نظر / 12 بازدید
خريد عينک سه بعدي

هيجان تکرار نشدني با عينک سه بعدي اصلي تجربه کنيد... خريد اينترنتي عينک سه بعدي اصل... لطفا سايت راببينيد. http://markbaz.com/?p=219[گل]